Kosten

De meeste kosten voor psychologische behandeling worden (deels) vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Generalistische Basis-GGZ

Vanaf januari 2014 bestaat de Generalistische Basis-GGZ uit 4 prestaties: kort (ca. 295 minuten gesprekken), middellang (ca. 495 minuten), intensief (ca. 750 minuten) en chronisch. Er wordt niet langer in sessies gerekend, maar in ‘prestaties’. De prestaties worden vergoed uit de basisverzekering. Tenminste, als uw cliënt een naturapolis heeft en de behandelaar een contract heeft met de zorgverzekeraar. Heeft de behandelaar dat niet, dan wordt de behandeling voor 60-80% vergoed. Als uw cliënt een echte restitutiepolis heeft mag hij elke behandelaar kiezen die hij wil en is er een ‘marktconforme’ vergoeding. Er is in 2015 geen sprake van een eigen bijdrage.

NZa-tarieven prestaties GB-GGZ

prestatie

tarief 2017

Kort

€ 472,89

Middel

€ 805,34

Intensief

€ 1.262,82

Chronisch

€ 1.165,48

Onvolledig behandeltraject

€ 192, 92

Gespecialiseerde GGZ

Behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket. Er is geen limiet gesteld aan het aantal gesprekken. Er worden geen zittingen of sessies in rekening gebracht, maar de hele behandeling (in minuten) in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Als er een jaar is verstreken of de behandeling afgerond wordt, sluit de psychotherapeut de DBC en wordt duidelijk wat dit stuk behandeling in totaal heeft gekost. De psychotherapeut maakt een rekening van de DBC en stuurt deze naar de client of de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeringspolis (natura- of restitutiepolis). Er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Op de rekening wordt de ‘hoofdgroep’ van de klachten vermeld (bijv. angststoornis, persoonlijkheidsstoornis), dus deze rekening is niet 100% anoniem. We vinden het belangrijk dat u dit weet. Tevens is het verplicht gesteld de gegevens van de DBC -wèl volledig geanonimiseerd- naar het DBC Informatie Systeem (DIS) te sturen. Dit is voor beleidsdoeleinden. Als uw client niet wil dat er informatie over de klachten bij de zorgverzekeraar terechtkomen, is het belangrijk dit aan te geven in het eerste gesprek. Met enig papierwerk van uw client en ons is dit te regelen.

Niet alles is verzekerde zorg

Aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen en problemen ten gevolge van werk zijn niet langer verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het tarief dat wij hanteren voor een individueel consult ‘onverzekerde zorg’ is € 94,-. Voor behandeling van relatieproblematiek rekenen wij € 90,- per persoon per sessie van anderhalf uur. Deze kosten zullen wij bij voorkeur via automatische incasso verrekenen. Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering. Uw client kan deze informatie vinden in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Verplicht eigen risico

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een verplicht eigen risico van € 385,- in de zorgverzekering. Dit betekent dat uw client dit jaar €385,- zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Dit geldt dus ook voor psychologische behandelingen en zal de zorgverzekeraar met uw client verrekenen.