Selecteer een pagina

Werktijden

Dinsdag: 09:00 – 17:00 uur
Woensdag: 09:00 – 17:00 uur
Donderdag 09:00 – 17:00 uu

Beschikbaarheid

 

Ik heb op dit moment plek voor het starten van nieuwe behandelingen. 13-9-2023

tel. 06-14450150

Registraties bij

NIP, CRKBO,vereniging EMDR Nederland, NtVP

Jeanine van Leersum

Coaching, Care4Doctors, Basis GGZ

Ik ben Jeanine van Leersum. Met veel plezier ben ik werkzaam als coach, behandelaar, systemisch werker en Familieopsteller.  Ik ben geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog  (BIG geregistreerd) en profiteer enorm van een jarenlange ervaring in het behandelen van psychische problematiek en vragen. In de loop der jaren ben ik steeds meer gaan coachen op het gebied van werk en verwerking.

nn 

Sinds de oprichting in 2009 werk ik bij de Psychologen Groepspraktijk Amsterdam. Voor die tijd werkte ik bij de PEP (Psychologen Eerstelijns Prakijk) en als senior consultant werkgerelateerde problematiek bij B&A Prometheus te Amstelveen. Daarvoor werkte ik dertien jaar bij een grote RIAGG in Amsterdam (GGZ-instelling) in diverse teams.

Mijn aanpak is multimethodisch. Ik werk veel met EMDR, en soms met cognitieve gedragstherapie en EFT. Ik ben opgeleid binnen het Hellingerinstituut als familieopsteller en sindsdien werk ik steeds meer systemisch. De systemische blik en aanpak en de meer lichaamsgerichte oefeningen helpen enorm om beweging te gaan voelen in hardnekkige patronen.  Mijn voornaamste doel in mijn werk is om samen met de cliënt weer de eigen kracht aan te boren die nodig is om een nieuwe balans te vinden en waar mogelijk disfunctionele patronen te doorbreken.                                                                                       T 

Coaching:                                   

Op het gebied van werk en verwerking verzorg ik veel coachingstrajecten voor medewerkers van werkgevers. Met name in de gezondheidszorg, onderwijs en dienstverlening. 

Voor tarieven van coachingstrajecten kunt u contact met mij opnemen. Er zijn diverse mogelijkheden afhankelijk van uw situatie. (coaching, supervisie, training persoonlijke effectiviteit in werk). U kunt mij mailen of bellen: vanleersum@care4doctors.nl of tel.06-14450150

Mijn collega Evelyne Pruymboom en ik hebben  een aparte tak binnen de maatschap  genaamd care4doctors (www.care4doctors.nl) van waaruit wij individuele coachings- en behandeltrajectentrajecten bieden aan artsen en medewerkers in de gezondheidszorg. Daarnaast bieden wij veel ervaringsgerichte trainingen zowel preventief als hersteltrainingen na uitval in werk aan artsen en opleiders en gezondheidszorgmedewerkers. www.care4doctors.nl 

Vergoedingen en tarieven behandeltrajecten:
Welke zorg wordt wel en niet vergoed?

Ik werk als gz-psycholoog in de basisggz. Ik heb geen contracten met verzekeraars maar voldoe wel aan alle voorwaarden om voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen.

In principe wordt zorg (gedeeltelijk) vergoed als er sprake is van een DSM-5 stoornis en er sprake is van bijkomende psychische klachten. De verwijzer (in de meeste gevallen uw huisarts) zal deze DSM-5 diagnose met u bespreken en in de verwijsbrief vermelden. Als er geen sprake is van een DSM-5 stoornis wordt de zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar. De Zorgverzekeraars hebben bepaald dat de onderstaande klachten (als ze voorkomen zonder bijkomende psychische klachten) uitgesloten zijn van vergoeding vanuit de zorgverzekering.

  • psychosociale zorg
  • orthopedagogische zorg;
  • hulp bij werk-, school- en relatieproblemen;
  • behandeling van aanpassingsstoornissen;
  • intelligentieonderzoek;
  • begeleiding van niet-geneeskundige aard, zoals trainingen, coaching en cursussen;
  • enkel diagnostiek zonder de bedoeling dat GGZ behandeling plaatsvindt
  • behandeling van obesitas (overgewicht) en eetverslaving;
  • medisch psychologische zorg

In een aanvullende verzekering kunnen bepaalde vormen van deze zorg wel verzekerd zijn. Dit staat vermeld in het vergoedingenoverzicht van uw aanvullende verzekering. Neem voor verdere vragen over welke zorg wel of niet verzekerd is vooral contact met mij op. Als er sprake is van zorg die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed geldt het tarief zorg buiten zorgverzekeraar om (zoals vermeld hieronder bij onverzekerde zorg) en kan de zorg niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Contracten zorgverzekeraars

Ik heb geen contracten met verzekeraars maar voldoe wel aan alle voorwaarden zodat u zelf uw nota kunt indienen bij uw verzekeraar (na verwijzing van een huisarts voor basisggz) en dan in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding. Dit is afhankelijk van de soort verzekering die u heeft natura of restitutie. Voor vergoedingen door niet gecontracteerde psychologen zie de website www.contractvrijepsycholoog.nl. Houd er rekening mee dat uw eigen risico van (minimaal) €385,- eerst aangesproken wordt.  

Ik hanteer het NZA tarief.

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1-01-2022 is een nieuw bekostigingssyteem voor de gehele GGZ in Nederland ingevoerd in de vorm van het zorgprestatiemodel. Meer informatie hierover lees je in www.zorgprestatiemodel.nl .

Generalistische basis-ggz

De Generalistische basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische stoornissen. In het Zorgprestatiemodel gaat het dan om zorgvraagtype 1 t/m 4. Een behandeling is kortdurend (ong 5 tot 12 gesprekken). Na de intake wordt bepaald binnen welk zorgvraagtype u valt. Dit is afhankelijk van de ernst van uw klachten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeringspolis die u heeft (natura of restitutie). 

Als u niet wilt dat er informatie over het zorgvraagtype of diagnose bij de zorgverzekeraar komt heeft u te allen tijde het recht aan te geven dat u dit niet wilt middels het ondertekenen van een formulier (zg. opt-outregeling).  

no-show

In geval van no show (niet verschijnen zonder bericht of minder dan 24 uur voor de afspraak) ben ik genoodzaakt om 50% van het tarief te brengen. Dit dient u zelf rechtstreeks aan mij te betalen en kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

tarieven generalistische basisggz (NZA) 2023:

intake 1 1/2 uur (diagnostiek)  :    € 259,01

behandelgesprek 45 minuten  :    € 128,40

behandelgesprek 60 minuten  :    € 152,50

behandelgesprek 90 minuten  :    € 229,30

onverzekerde sessie 45 minuten : € 124,16

kwaliteitsstatuut:lling/Kwaliteitsstatuut/1594