Gespecialiseerde GGZ

Binnen onze praktijk wordt behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geboden door een psychotherapeut. Een psychotherapeut behandelt problemen die door de cliënt en/of zijn of haar omgeving als ernstig ervaren worden. Het betreft problemen of stoornissen die langere tijd bestaan, complex van aard zijn en specialistische behandeling vragen. De duur van psychotherapie varieert doorgaans tussen de 6 maanden en een aantal jaar. De effectiviteit van psychotherapie is groot en blijkt bijvoorbeeld vergelijkbaar met die van een by-pass operatie (effect size .8). Ondanks de huidige nadruk op richtlijnen en methodieken, blijkt uit onderzoek echter dat verreweg het grootste deel van dat goede effect gelegen is in de therapeutische relatie. Ook het aantal drop-outs blijkt gerelateerd aan de samenwerkingsrelatie tussen de psychotherapeut en de cliënt. Onze psychotherapeuten hebben zich dan ook niet gespecialiseerd in één bepaalde behandelmethodiek, maar kunnen zich door een brede opleiding flexibel afstemmen op de verschillende cliënten die zij voor zich krijgen en de nadruk leggen op het ontwikkelen en behouden van een kwalitatief goede therapeutische relatie.