Generalistische basis-GGZ (GB-GGZ)

Deze laagdrempelige, kortdurende en klachtgerichte vorm van psychologische behandeling (voorheen ‘eerstelijnsbehandeling’ genoemd) is uniek in de wereld. Uit onderzoek blijkt dat ruim 70 procent van de cliënten in acht zittingen wordt behandeld en 90 procent in twaalf consulten. De behandelend GZ-psycholoog heeft een brede kennis op het gebied van psychische problemen en is daarmee als het ware de huisarts van de psychische problemen. Naast de kennis over de evidence-based richtlijnen voor behandeling, hebben onze GZ-psychologen oog voor het individu en de vraag waarmee iemand komt. Ze bieden ‘zorg op maat’. De GZ-psychologen zijn als het ware de poortwachters van onze praktijk. Wanneer blijkt dat kortdurende behandeling ontoereikend is, of de GZ-psycholoog vragen heeft over de verwijzing, zal zij contact met de verwijzer opnemen om mee te denken over verwijzing naar andere vormen van behandeling. Dit kan eventueel een doorverwijzing zijn naar één van de psychotherapeuten binnen onze praktijk voor behandeling in de Gespecialiseerde GGZ .