De verwijsbrief moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ;
  • de verwijzing moet de keuze voor basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ beargumenteren: vermoeden op een DSM benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.
  • de verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór de behandeling en minimaal op de datum van het eerste gesprek.
  • op de verwijzing staan de naam, functie en de zogenoemde AGB-code van de verwijzer vermeld;
  • op de verwijzing staat een handtekening en/of een praktijkstempel;