Psychologen

Neem contact op

Aanmeldstop voor
Gespecialiseerde GGZ

Naar aanmeldformulier
Terug naar overzicht
Hieke Bos
Gespecialiseerde GGZ

Ik ben niet langer werkzaam als psychotherapeut. Ik ben gestopt met mijn praktijk om mij volledig te kunnen richten op mijn werkzaamheden voor WegwijsGGZ (zie hieronder). 

Vanaf 2015 heb ik uit overtuiging geen contracten met zorgverzekeraars meer afgesloten. Over mijn motivatie is meer terug te vinden in het volgende document:
uitleg over besluit contractvrij te gaan werken

In 2017 heb ik, samen met Noor Cornelissen, WegwijsGGZ opgericht: een adviesbureau voor psychologische zorg. We willen je sneller en beter op weg helpen naar de hulp die bij je past. Voor meer informatie: www.wegwijsggz.nl

Ook doe ik consultatie voor huisartsen.

Beschikbaarheid
Omdat ik stop met mijn praktijk heb ik geen plaats voor nieuwe cliënten.

BIG-registraties

29060234116 (psychotherapeut)
09060234125 (GZ-psycholoog)

Registraties bij
LVVP , NVP, AVGP en vereniging EMDR Nederland, lid van register schematherapie

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Een exemplaar van het kwaliteitsstatuut is hier in te zien: GGZ kwaliteitsstatuut.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Hier treft u mijn persoonlijke  privacystatement: privacystatement HA Bos-psycholoog.

LVVP-visitatielogo