Psychologen

Neem contact op

Aanmeldstop voor
Gespecialiseerde GGZ

Naar aanmeldformulier
Terug naar overzicht
Hieke Bos
Gespecialiseerde GGZ

Ik ben werkzaam als psychotherapeut. Vanaf 1 januari 2014 valt dat onder de gespecialiseerde GGZ.
Mijn behandeling is gericht op persoonlijkheidsproblematiek en de gevolgen van traumatisering in de jeugd. Dat betekent dat ik me bezig houd met wat er met mensen en hun ontwikkeling gebeurt als het hen ontbreekt aan goede zorg in hun (vroege) jeugd, of als er in die periode trauma’s plaatsvinden. Verder heb ik kennis van de verschillende richtlijnen en behandelingen op het gebied van depressieve en angststoornissen. Ook andere klachten kan ik behandelen.
Ik heb binnen de bestaande behandelmethodes een duidelijke affiniteit met de schematherapie. Dit is een therapie die veel verschillende stromingen (zowel psychoanalytische als gedragstherapeutische) heeft geïntegreerd. Ik ben tijdens mijn postdoctorale opleiding psychotherapie opgeleid in zowel psychoanalytische als gedragstherapeutische technieken. De schematherapie richt zich daarmee zowel op gedachtes, als op gedrag en op gevoelens. Binnen de behandeling is er aandacht voor die eerdere ervaringen, maar zeker ook voor het hier en nu. Daarnaast gebruik ik EMDR voor behandeling van trauma’s. Ik ben EMDR-practitioner. De behandeling kan voor een deel online plaatsvinden, via een beveiligde internetomgeving.
Ik heb een pragmatische aanpak binnen een veilig en warm contact. Ik houd van duidelijkheid en word gedreven door een grote interesse in het (gezonde) psychisch functioneren van mensen.
Vanaf 2015 heb ik uit overtuiging geen contracten met zorgverzekeraars meer afgesloten. Over mijn motivatie is meer terug te vinden in het volgende document:
Uitleg over besluit contractvrij te gaan werken-HB

speciaal aandachtsgebied
Persoonlijkheidsproblematiek en de gevolgen van traumatisering in de jeugd.

Werkwijze
Langerdurende behandeling in de gespecialiseerde ggz voor complexe problemen.

Contracten
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

Werktijden
dinsdag: 9 – 14u
donderdag: 9 – 17u
vrijdag: 9 – 17u

Beschikbaarheid
Op dit moment heb ik geen plaats voor nieuwe cliënten.  (20-02-’18)

Registraties bij
LVVP , NVP, AVGP en vereniging EMDR Nederland, lid van register schematherapie

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Een exemplaar van het kwaliteitsstatuut is in te zien op de praktijk, of bij mij op te vragen.

LVVP-visitatielogo