Niet alles is verzekerde zorg

Aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen en problemen ten gevolge van werk zijn niet langer verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het tarief dat De NZa heeft vastgesteld  voor een consult ‘onverzekerde zorg’ (OVP, niet-basispakketzorg Consult) is €114,41. Voor behandeling van relatieproblematiek rekenen wij € 90,- per persoon per sessie van 75 minuten. Deze kosten zullen wij bij voorkeur via automatische incasso met u verrekenen. Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering. U kunt deze informatie vinden in de polis van uw verzekering.