Heeft u een restitutiepolis?

Uw zorgverzekeraar kan zorg ingekocht hebben, maar dat hoeft niet. U heeft recht op vergoeding van kosten van zorg, in juridische termen. Als uw zorgverzekeraar geen zorg heeft ingekocht, is er sprake van een pure restitutiepolis (zie onder). Als uw zorgverzekeraar wel zorg heeft ingekocht, is er sprake van een (gedeeltelijke) gecontracteerde restitutiepolis (zie onder).

Bij een pure restitutiepolis kan het zijn dat u de rekening eerst moet voorschieten en daarna zelf moet declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar afspraken met uw zorgaanbieder heeft gemaakt over de betaling. Dan hoeft u niet voor te schieten. Bij een pure restitutiepolis betaalt uw zorgverzekeraar u het wettelijke tarief of een marktconforme vergoeding terug.

Bij een (gedeeltelijk) gecontracteerde restitutiepolis krijgt u alleen alle kosten vergoed als u naar een zorgaanbieder gaat die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, moet u soms een (deel) van de rekening zelf betalen. In uw polis kunt u zien waar u recht op heeft. Of bel even met uw zorgverzekeraar.

Het kan ook zijn dat u een combinatiepolis heeft. U heeft dan voor sommige vormen van zorgen ‘recht op zorg’ (natura) en voor andere vormen van zorg ‘recht op vergoeding’ (restitutie). Uw zorgverzekeraar kan voor het restitutiegedeelte ook afspraken hebben gemaakt met speciefieke zorgaanbieders. Er is dan sprake van een gedeeltelijk gecontracteerde restitutiepolis.