Gespecialiseerde GGZ

Behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket. Er is geen limiet gesteld aan het aantal gesprekken. Er worden geen zittingen of sessies in rekening gebracht, maar de hele behandeling (in minuten) in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Als er een jaar is verstreken of de behandeling afgerond wordt, sluit de psychotherapeut de DBC en wordt duidelijk wat dit stuk behandeling in totaal heeft gekost. De psychotherapeut maakt een rekening van de DBC en deze kan voor vergoeding bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Hieke Bos en Katja Pereira hebben vanuit persoonlijke overweging (zie voor verdere toelichting hun profiel) voor 2015 geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.  De hoogte van de vergoeding van de behandeling is afhankelijk van uw verzekering. Als u een pure restitutiepolis heeft, krijgt u gewoon 100% vergoed. Zie voor meer informatie ‘heeft u een naturapolis?’ en ‘heeft u een restitutiepolis?’. Check voordat u begint aan uw behandeling uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar, zodat u duidelijk weet op welke vergoeding u recht heeft bij niet-gecontracteerde zorg. Neem bij vragen over uw persoonlijke verzekeringssituatie even contact op met Hieke of Katja, zij staan u graag te woord. Er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Op de rekening wordt de ‘hoofdgroep’ van de klachten vermeld (bijv. angststoornis, persoonlijkheidsstoornis), dus deze rekening is niet 100% anoniem. We vinden het belangrijk dat u dit weet. Tevens is het verplicht gesteld de gegevens van de DBC -wèl volledig geanonimiseerd- naar het DBC Informatie Systeem (DIS) te sturen. Dit is voor beleidsdoeleinden. Als u niet wilt dat er informatie over uw klachten bij de zorgverzekeraar terechtkomen, geef dit dan aan in het eerste gesprek. Met enig papierwerk van u en ons is dit te regelen.