Kosten

De meeste kosten voor psychologische behandeling worden (deels) vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Generalistische Basis-GGZ

Vanaf januari 2014 bestaat de Generalistische Basis-GGZ uit integrale zorgproducten en zijn er 4 prestaties: kort (ca. 295 minuten), middellang (ca. 495 minuten), intensief (ca. 750 minuten) en chronisch. Er wordt niet langer in sessies gerekend, maar in ‘prestaties’. De prestaties worden vergoed uit de basisverzekering. Tenminste, als u een naturapolis heeft en uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Heeft uw behandelaar dat niet, dan wordt de behandeling voor 60-80% vergoed. Als u een restitutiepolis heeft mag u elke behandelaar kiezen die u wilt en krijgt u een ‘marktconforme’ vergoeding. Vraag bij uw verzekeraar na welk percentage van het NZa-tarief dat precies is. Voor meer informatie en uitleg zie ‘heeft u een naturapolis?’ en ‘heeft u een restitutie polis?’. Er is in 2017 geen sprake van een eigen bijdrage.

NZa-tarieven prestaties GB-GGZ

prestatie

tarief 2018

Tarief 2019

Kort

€ 487,26

€ 507,62

Middel

€ 830,23

€ 864,92

Intensief

€ 1.301,85

€ 1356,25

Chronisch

€ 1.201,50

€ 1251,70

Onvolledig behandeltraject

€ 198,88

€ 207,19

Gespecialiseerde GGZ

Behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket. Er is geen limiet gesteld aan het aantal gesprekken. Er worden geen zittingen of sessies in rekening gebracht, maar de hele behandeling (in minuten) in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Als er een jaar is verstreken of de behandeling afgerond wordt, sluit de psychotherapeut de DBC en wordt duidelijk wat dit stuk behandeling in totaal heeft gekost. De psychotherapeut maakt een rekening van de DBC en deze kan voor vergoeding bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Hieke Bos en Katja Pereira hebben vanuit persoonlijke overweging (zie voor verdere toelichting hun profiel) geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.  De hoogte van de vergoeding van de behandeling is afhankelijk van uw verzekering. Als u een pure restitutiepolis heeft, krijgt u gewoon 100% vergoed. Zie voor meer informatie ‘heeft u een naturapolis?’ en ‘heeft u een restitutiepolis?’. Check voordat u begint aan uw behandeling uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar, zodat u duidelijk weet op welke vergoeding u recht heeft bij niet-gecontracteerde zorg. Neem bij vragen over uw persoonlijke verzekeringssituatie even contact op met Hieke of Katja, zij staan u graag te woord. Er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Op de rekening wordt de ‘hoofdgroep’ van de klachten vermeld (bijv. angststoornis, persoonlijkheidsstoornis), dus deze rekening is niet 100% anoniem. We vinden het belangrijk dat u dit weet. Tevens is het verplicht gesteld de gegevens van de DBC -wèl volledig geanonimiseerd- naar het DBC Informatie Systeem (DIS) te sturen. Dit is voor beleidsdoeleinden. Als u niet wilt dat er informatie over uw klachten bij de zorgverzekeraar terechtkomen, geef dit dan aan in het eerste gesprek. Met enig papierwerk van u en ons is dit te regelen.

Niet alles is verzekerde zorg

Behandeling van aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen en problemen ten gevolge van werk zijn niet langer verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het tarief dat wij hanteren voor een individueel consult ‘onverzekerde zorg’ (OVP) is € 105,-. Voor behandeling van relatieproblematiek rekenen wij € 90,- per persoon per sessie van 75 minuten. Deze kosten zullen wij bij voorkeur via automatische incasso met u verrekenen. Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering. U kunt deze informatie vinden in de polis van uw verzekering.

Niet nagekomen afspraken

Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doet u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur (een werkdag) van tevoren. Afspraken op maandag moeten op vrijdag voor 13.00 uur worden afgezegd. Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, moeten wij de afspraak in rekening brengen. U ontvangt hiervoor een factuur van € 50,- die wij bij voorkeur via automatische incasso met u verrekenen. In geval van relatietherapie ontvangt u beiden een factuur van €50,-. Een factuur voor niet-nagekomen afspraken kan niet worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Verplicht eigen risico

Met ingang van 1 januari 2018 geldt een verplicht eigen risico van € 385,- in de zorgverzekering. Dit betekent dat u dit jaar €385,- zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Dit geldt dus ook voor psychologische behandelingen en zal uw zorgverzekeraar met u verrekenen. Als u een vrijwillig hoger eigen risico hebt afgesloten, dan moet u dat hogere bedrag zelf betalen voor zorg uit het basispakket.

Heeft u een naturapolis?

Uw zorgverzekeraar koopt zorg voor u in. U heeft recht op zorg, in juridische termen. Uw zorgverzekeraar heeft voor alle vormen van zorg afspraken gemaakt met specifieke zorgaanbieders, waarover een contract is afgesloten. Als u zorg afneemt bij een zorgaanbieder die met uw verzekeraar een contract heeft, worden uw volledige kosten vergoed. De rekening wordt direct naar uw verzekeraar gestuurd. U hoeft deze niet zelf voor te schieten. Als u naar een zorgaanbieder gaat die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, moet u een deel van de kosten zelf betalen. Dit wordt ‘het restitutietarief’ genoemd. U heeft recht op een vergoeding van 75%, maar niet iedere verzekeraar is bereid dat te betalen. Via de rechter is CZ hier in 2013 echter toe gedwongen, dus u zou uw verzekeraar aan dit percentage kunnen houden. Als u zelf wilt bepalen bij wie u zorg afneemt, dan is een restitutiepolis aan te raden.

Heeft u een restitutiepolis?

Uw zorgverzekeraar kan zorg ingekocht hebben, maar dat hoeft niet. U heeft recht op vergoeding van kosten van zorg, in juridische termen. Als uw zorgverzekeraar geen zorg heeft ingekocht, is er sprake van een pure restitutiepolis (zie onder). Als uw zorgverzekeraar wel zorg heeft ingekocht, is er sprake van een (gedeeltelijke) gecontracteerde restitutiepolis (zie onder).

Bij een pure restitutiepolis kan het zijn dat u de rekening eerst moet voorschieten en daarna zelf moet declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar afspraken met uw zorgaanbieder heeft gemaakt over de betaling. Dan hoeft u niet voor te schieten. Bij een pure restitutiepolis betaalt uw zorgverzekeraar u het wettelijke tarief of een marktconforme vergoeding terug.

Bij een (gedeeltelijk) gecontracteerde restitutiepolis krijgt u alleen alle kosten vergoed als u naar een zorgaanbieder gaat die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, moet u soms een (deel) van de rekening zelf betalen. In uw polis kunt u zien waar u recht op heeft. Of bel even met uw zorgverzekeraar.

Het kan ook zijn dat u een combinatiepolis heeft. U heeft dan voor sommige vormen van zorgen ‘recht op zorg’ (natura) en voor andere vormen van zorg ‘recht op vergoeding’ (restitutie). Uw zorgverzekeraar kan voor het restitutiegedeelte ook afspraken hebben gemaakt met speciefieke zorgaanbieders. Er is dan sprake van een gedeeltelijk gecontracteerde restitutiepolis.

Gecontracteerde zorg

Marijke van de Duin heeft alleen met de VGZ-groep een contract. Jaro van der Ende heeft met de Achemeagroep en VRZ een contract. Jeanine van Leersum heeft geen contracten afgesloten. Check voordat u begint aan uw behandeling uw verzekeringspolis, zodat u duidelijk weet op welke vergoeding u recht heeft.

Voor de Gespecialiseerde GGZ hebben Hieke Bos en Katja Pereira voor 2018 geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.  De hoogte van de vergoeding van de behandeling is afhankelijk van uw verzekering. Als u een pure restitutiepolis heeft, krijgt u gewoon 100% vergoed. Check voordat u begint aan uw behandeling uw verzekeringspolis, zodat u duidelijk weet op welke vergoeding u recht heeft. Neem bij vragen over uw persoonlijke verzekeringssituatie even contact op met Hieke of Katja, zij staan u graag te woord.

Niet-gecontracteerde zorg

Als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar brengen wij het huidige NZa-tarief in rekening. De rekening kan soms rechtstreeks naar uw verzekeraar worden gestuurd, eventueel via een machtiging (Akte van Cessie),  soms moet u hem eerst voorschieten. In dat geval zullen wij (een deel van) de kosten met u verrekenen. Dit doen wij bij voorkeur via automatische incasso en als u dat wilt kan het in termijnen. Afhankelijk van of u een naturapolis of een restitutiepolis heeft (zie boven) ontvangt u een bepaalde vergoeding. Dit is per verzekeraar anders. Wij raden u aan hierover contact op te nemen met uw verzekeraar.