Klachten

Als u klachten heeft over de behandeling of de bejegening door uw psycholoog of psychotherapeut, kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Als het niet lukt om de problemen samen op te lossen, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten)