Gang van zaken

U kunt zich via  deze site of  telefonisch aanmelden (op werkdagen tussen 13.00 – 13.30 uur). Als u zich specifiek bij één van de psychologen aanmeldt, neemt zij binnen een week contact met u op.  Als u nog geen keuze voor een behandelaar heeft gemaakt, neemt de psycholoog die als eerste plek heeft binnen een week contact met u op om een afspraak te maken voor het eerste gesprek. Wij streven ernaar u binnen twee weken een eerste gesprek aan te bieden. Als wij deze termijn niet kunnen garanderen, nemen wij geen nieuwe aanmeldingen aan. Wij werken dus niet met een wachtlijst.

Wat u moet meenemen naar het eerste gesprek

  • verwijsbrief van de huisarts of specialist die voldoet aan de daarvoor gestelde criteria (als u vergoeding via uw zorgverzekeraar wilt)
  • verzekeringsgegevens
  • identiteitsbewijs

Het eerste gesprek

Het eerste gesprek wordt een intakegesprek genoemd en duurt 45 minuten. In dit gesprek legt u uw probleem voor en bespreekt u met de psycholoog wat u er samen aan kunt doen. Soms vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Doel van de intake is om een idee te krijgen van de problemen zoals u die ervaart en een helder plan van aanpak te krijgen.
De behandeling

De behandeling

In de volgende sessies werkt u samen met de psycholoog aan een oplossing of verlichting van het probleem. Hiervoor bestaan meerdere behandelmethodes. Er wordt gekozen voor wat het beste bij u en uw probleem lijkt te passen. De behandeling wordt afgesloten als u zich beter voelt en weer zelfstandig verder kunt.

Afzeggen afspraak

Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doet u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur (een werkdag) van tevoren. Als een afspraak te laat wordt afgezegd, moeten wij de afspraak in rekening brengen (zie Kosten).