Cliënten

Iedereen vanaf 12 jaar kan zich bij onze praktijk aanmelden. Een behandeling kan individueel zijn of met uw partner (relatietherapie). Daarnaast zijn gezinsgesprekken of gesprekken met u en uw werkgever mogelijk. Onze praktijk behandelt een scala aan problemen.

Als er psychische klachten zijn, zoals:

somberheid en depressie
wisselende stemmingen
angsten en onzekerheid
paniekaanvallen
spanningsklachten / burn-out
dwangklachten
klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis
eetproblemen
slaapproblemen
rouwproblemen
minderwaardigheidsgevoelens
assertiviteitsproblemen
werk- en studieproblemen
levensfaseproblemen

Als er problemen zijn in de relationele sfeer, zoals:

moeite hebben met het vasthouden of leggen van contacten
het moeilijk of niet kunnen verdragen van intimiteit
conflicten die zich herhalen in relaties of op het werk
relatie- of gezinsproblemen
opvoedingsproblemen
losmakingsproblematiek
seksuele problemen

Lichamelijke klachten waarvoor de arts geen lichamelijke oorzaak vindt, zoals:

chronische vermoeidheid
pijnklachten
stoornis in de lichaamsbeleving
hyperventilatie
prikkelbare darmsyndroom

Wat we niet behandelen

Wij behandelen geen psychiatrische klachten zoals psychose en schizofrenie of mensen bij wie sprake is van ernstige verslavingsproblematiek. Ook mensen die regelmatig zoveel last hebben van hun klachten dat ze vaak buiten kantoortijden een beroep op de therapeut moeten doen, kunnen beter binnen een GGZ-instelling worden behandeld.